Publicis Consultants MSLGROUP, позната доскоро като Publicis Consultants | MARC, е в Top 3 на най-успешните комуникационни агенции в България. Известни със своя професионален подход и впечатляващо с резултатите си изпълнение, ние поставяме високи стандарти за професионализъм в областта на връзките с обществеността и корпоративните комуникации през последните 20 години.

Ние сме стратегическите консултанти и творческите разказвачи на историите на нашите клиенти в общество, в което диалогът е значима ценност. Нашето консултантско ДНК е умението да създаваме продуктивни диалози и отношения – между компаниите или марките и техните външни и вътрешни публики. Ние знаем как да превърнем информацията и анализите от целевите групи в адекватни стратегии, вдъхновяващи идеи и убедителна комуникация. По този начин ние измеримо засилваме и защитаваме репутацията и привлекателността на компании и марки.

Publicis Consultants MSLGROUP е специализираната агенция за връзки с обществеността на Publicis Groupе в България. Задълбоченият ни опит в корпоративния, институционален и неправителствен сектор ни поставят сред най-успешните ПР агенции на местния пазар. Нашите проекти и кампании са спечелили 23 български и международни награди, както и 3 отличия за „Най-добра ПР агенция“.

Николай Неделчев

Николай Неделчев

Главен изпълнителен директор

Петя Венкова

Петя Венкова

Заместник-изпълнителен директор

Александрос Цицос

Александрос Цицос

Заместник-изпълнителен директор

Нико-Александър Ян

Нико-Александър Ян

Изпълнителен директор

Ралица Жикова

Ралица Жикова

Главен стратегически консултант

Мая Марашлян

Мая Марашлян

Завеждащ „Медийни анализи“

MSLGROUP е мрежата за стратегически комуникации на Publicis Groupe, която предлага консултантски услуги във всички аспекти на комуникационната стратегия: от потребителския ПР до финансовите комуникации, от пъблик афеърс до управление на репутацията, и от кризисни комуникации до маркетинг на преживяването и събитията. С повече от 3500 служители в близо 100 представителства по света, MSLGROUP е най-голямата ПР мрежа в бързо развиващи се пазари като Китай и Индия, както и в Европа. Групата предлага стратегическо планиране и консултиране, концепции, основани на проучвания на нагласите на потребителите и големи, завладяващи идеи, последвани от изпълнение с фокус върху резултатите. Научете повече за нашата мрежа: MSLGROUP.

Our new website is coming very soon.

We are excited to announce that we are currently in the process of launching a new website look and feel.

Thank you for bearing with us but the wait will be worth it.

Please check back soon or contact us directly at

Phone: +359 2 434 0 710 or
E-mail: pr@publicis-consultants.bg
Abacus Business Center,
118 Bulgaria Blvd, Fl. 5,
1618 Sofia, Bulgaria

Connect with us

MSL Group Web page | MSL Group Facebook page